ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວ

DHIS 2
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວຕິດຕໍ່ສູນຕ້ານເອດ:
1. ສຸທາພອນ ຈິດຕະພົງ 9728 3911
2. ພອນໄຊ ລັດຕະນະວົງ 5555 4329
3. ສົມຊາຍ ວິໄລທອງ 5540 3321
ຫ້ອງການ: 020 354014/316315

ຕິດຕໍ່ສູນວັນນະໂລກ:
1. ນ. ພອນສະຫວັນ 5418 6985
2. ດຣ. ອານຸສອນ 96401149
3. ດຣ. ພິດສະດາ 2220 8935
4. ດຣ. ວົງຄຳ 22228487
ຫ້ອງການ: 021 414259

ຕິດຕໍ່ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ:
1. ດຣ. ບົວຜັນ 020 22087682
2. ດຣ. ສຸພັດສອນ 020 56551988
3. ນ. ອຳໄພ 020 58231017
4. ທ. ສຸບັນ 020 55486800
ຫ້ອງການ: 021 315347, 021 350209

ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ
ຄໍາເພັດ ຫລວງລາດ 020 56556623
ສີສຸເວດ ນໍລະສິງ 020 92687449
ປະສົງສິດ ວິລະພັນ 020 78980346
ຫ້ອງການ 021-840141-42
Sign in

ບົດລາຍງານສະຖິຕິ ສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດປີ 2019

ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ

ລາຍງານ MDG

National Health Statistics Report Year 2019 (English version)

Download

MDG Report


ຄາດໝາຍ 11 ຕົວຊີ້ບອກ 2021 ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ

ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອໄປຫາລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕິດຕາມ (Tracker)
Powered by DHIS 2