ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວ

DHIS 2
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວ


ຕິດຕໍ່ສູນໄຂ້ຍຸງ:
1. ໂອໄດ ສິຈັນທອງທິບ 2240 4796
2. ສອນວິລັກ ແກ້ວມຸກດາ 5959 9779
3. ພອນວິໄລ ພົມມະວົງສາ 5964 5234
4. ສຸດທອງຄຳ ສິດທິເດດ 99510255

ຕິດຕໍ່ສູນຕ້ານເອດ:
1. ດຣ ຂັນຕິ ທອງຄຳ 5577 5778
2. ດຣ ລັດຕະນະວັນ ສະເດັດຕັນ 2266 4599
3. ສຸທາພອນ ຈິດຕະພົງ 9728 3911
4. ສົມຊາຍ ວິໄລທອງ 5540 3321
ຫ້ອງການ: 020 354014/316315

ຕິດຕໍ່ສູນວັນນະໂລກ:
1. ນ. ພອນສະຫວັນ 5418 6985
2. ດຣ. ອານຸສອນ 96401149
3. ດຣ. ພິດສະດາ 2220 8935
4. ດຣ. ວົງຄຳ 22228487
ຫ້ອງການ: 021 414259

ຕິດຕໍ່ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ:
1. ດຣ. ບົວຜັນ 020 59539416
2. ດຣ. ສຸພັດສອນ 020 56551988
3. ນ. ອຳໄພ 020 58231017
4. ທ. ສຸບັນ 020 55486800
ຫ້ອງການ: 021 315347, 021 350209

ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ
ຄໍາເພັດ ຫລວງລາດ 020 56556623
ສີສຸເວດ ນໍລະສິງ 020 92687449
ປະສົງສິດ ວິລະພັນ 020 78980346
ຫ້ອງການ 021-840141-42
Sign in

ບົດລາຍງານສະຖິຕິ ສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດປີ 2021

ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ

ລາຍງານ MDG

National Health Statistics Report Year 2021 (English version)

Download

MDG Report


ຄາດໝາຍ 11 ຕົວຊີ້ບອກ 2023

ດາວໂຫລດ


ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອໄປຫາລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕິດຕາມ (Tracker)
Powered by DHIS 2