ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວ

DHIS 2
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວ

ຕິດຕໍ່ທີມງານ DHIS2:
1. ຟຸກຕີ້ ເພັງຜາແກ້ວ 7789 2774
2. ວຽງທອງ ຈົ່ງຫວາຊົ່ງ 9113 2319
3. ເພັດສະໝອນ ໄຊຍະບຸດ 9933 6780
4. ໃນຈຽນ ແຊ່ລີ 9595 6084

ຕິດຕໍ່ສູນໄຂ້ຍຸງ:
1. ໂອໄດ ສິຈັນທອງທິບ 2240 4796
2. ດວງມະນີ ພິມມະສອນ 5570 3745
3. ພອນວິໄລ ພົມມະວົງສາ 5634 6503
4. ພອນເພັດ ບຸດພົມວິຫານ 5509 2992

ຕິດຕໍ່ສູນຕ້ານເອດ:
1. ສຸທາພອນ ຈິດຕະພົງ 9728 3911
2. ວິໄລສອນ ລາດສະໂພ 5861 2266
3. ສົມຊາຍ ວິໄລທອງ 5540 3321
ຫ້ອງການ: 020 354014/316315

ຕິດຕໍ່ສູນວັນນະໂລກ:
1. ດຣ. ສາຄອນ 2224 4636
2. ດຣ. ພຸດທະສັກ 5667 7997
3. ດຣ. ພິດສະດາ 2220 8935
4. ນ. ພອນສະຫວັນ 5418 6985
ຫ້ອງການ: 030 5345050

ຕິດຕໍ່ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ:
1. ດຣ. ບົວພັນ 020 22087682
2. ດຣ. ບຸນຖະໜອມ 020 22410681
3. ດຣ. ຈັນທະວີ 020 55454597
4. ນ. ອຳໄພ 020 58231017
ຫ້ອງການ: 021 315347, 021 350209
Sign in

ບົດລາຍງານສະຖິຕິ ສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດສົກປີງົບປະມານ 2015-2016

ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ

ລາຍງານ MDG

National Health Statistics Report FY 2015-2016 (English version)

Download

MDG Reportຄາດໝາຍ 10 ຕົວຊີ້ວັດ 2019 ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ

ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2019: ລະບົບສຳເລັດການອັບເດດເປັນເປັນ DHIS 2.31.5. ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ປ້ອນຂໍ້ມູນສັງລວມ ແລະ ຂໍ້ມູນລາຍວັນ. ກ່ອນດຳເນີນການປ້ອນຂໍ້ມູນແນະນຳໃຫ້ທ່ານລ້າງຂໍ້ມູນໃນບຣາວເຊີກ່ອນ ໂດຍຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້: Apps => ລ້າງຂໍ້ມູນໃນ Browser => ເລຶອກທັງໝົດ => ລ້າງ => ດຳເນີນ. ຖ້າທ່ານພົບບັນຫາໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານສູນກາງ
September 21, 2019: This system has been upgraded to DHIS 2.31.5. You can continue to capture data for aggregate and event. It is recommended that you clear your browser cache after logging in. Apps->Browser Cache Cleaner->Select all->Clear Please contact Administration team if you are having any problems.

ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອໄປຫາລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕິດຕາມ (Tracker)
Powered by DHIS 2